Skrivnosti učinkovitega dela v IT podjetjih

MS Teams

Čeprav se sodobna IT podjetja redno soočajo z velikimi pritiski in obilico dela, pogosto najdejo tudi odlične rešitve, ki omogočajo učinkovito in uspešno delo tudi pri večjih projektih. Poseben poudarek je na skupinskem delu na projektih, ki se razbijejo na posamezna opravila in učinkovito delegirajo med člane ekipe. Pri tem si lahko pomagamo z nekaterimi orodji in z načeli, ki delo olajšajo in ohranijo pod nadzorom.

Delo v sodobnih IT podjetjih zahteva prilagodljivost. Ravno to je glavna ideja razvojnega ogrodja Scrum, ki cilja na izboljšanje učinkovitosti pri projektnem delu, predvsem pri podjetjih, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme in spletnih ter mobilnih aplikacij. Scrum zavrača stara načela, da se je treba lotiti dela po točnem planu in z znanimi vsebinskimi poudarki – velika verjetnost obstaja, da bodo skozi potek projekta zahtevane mnoge prilagoditve, prišle bodo tudi nove ideje in boljše rešitve, tako da je pametno več poudarka posvetiti učinkovitemu sodelovanju v ekipi ter prilagodljivosti in hitri odzivnosti. Scrum uvaja določeno hierarhijo in postavlja pravila za vodenje projekta, omogoča pa tudi zadostno prilagodljivost, da lahko ta načela uspešno vključimo v svoje poslovanje.

Pomagamo si lahko tudi z nekaterimi konkretnimi orodji, ki poenostavijo skupinsko delo na večjih projektih. Ni se treba ukvarjati z delegacijo posameznih delovnih opravil in nadzorom dela ter upravljanju sodelovanja med člani ekipe – za vse to in še več poskrbi MS Teams, Microsoftova rešitev, ki je povsem prilagojena ravno takšnemu delu. MS Teams na različne načine olajša delo v skupini in dodaja nekatere funkcionalnosti, ki se izkažejo za nadvse dobrodošle. Odlično se povezuje s programskim paketom Microsoft Office, omogoča enostavno in učinkovito deljenje datotek ter hkratno delo na dokumentih, beleženje sprememb, pošiljanje datotek, hitro komuniciranje v ekipi in še kaj. MS Teams lahko korenito spremeni potek dela, opravila poenostavi in izboljša rezultate.