Nujna oprema sodobnega avtomobila

Katalizator

Pri izbiri novega avtomobila se posvečamo različnim dodatkom in seveda tudi vsem ključnim sistemom vozila. Običajno pa dokaj malo pozornosti namenjamo sistemom, ki so skriti v podvozju in nimajo povsem neposrednega vpliva na izkušnjo pri vožnji. Ti sistemi so prav tako pomembni in morajo imeti vse potrebne elemente. Tudi izpušni sistem recimo vključuje kar nekaj elementov, ki se uvrščajo med nujno opremo sodobnega avtomobila. Na to ne smemo pozabiti, saj se lahko na dolgi rok pokaže, da tudi ti kosi vplivajo na izkušnjo pri vožnji in zadovoljstvo voznika, pa tudi na stroške in delo pri vzdrževanju vozila.

Izpušni sistem ima kar nekaj nujnih komponent, je pa točna zgradba odvisna od vrste motorja. Na koncu poti izpušnih plinov lahko v vsakem primeru pričakujemo katalizator, ki ima izredno pomembno nalogo. Ta kos namreč predstavlja zadnjo oviro pred izločanjem plinov v okolje, tam pa mora zadržati škodljive pline pred uhajanjem v ozračje. Katalizator sprejema pline, ki reagirajo ob stiku z elementi te naprave. S pomočjo kemičnih reakcij se strupeni plini pretvorijo v manj škodljive, ki jih lahko sproščamo v okolje. Na ta način ima katalizator nepogrešljivo vlogo v sodobnih avtomobilih in ga mora imeti vsak izpušni sistem. Je pa na poti izpušnih plinov še več drugih filtrov in naprav, ki se uporabljajo za čiščenje izpuha in omejujejo uhajanje strupenih snovi v okolje.

Izpušni sistem ima pri dizelskih vozilih recimo še DPF filter, ki ima prav tako pomembno nalogo. Pri izgorevanju dizelskega goriva namreč nastajajo strupeni delci, ki jih ne želimo sproščati v okolje. Za ta namen potrebujemo poseben filter, ki zadržuje te delce, obenem pa izpušne pline prepušča skozi. Pomembno je, da za DPF filter dobro skrbimo, da bo lahko opravljal svojo nalogo. Če ga zanemarimo, se lahko zamaši in začne ovirati prehod izpušnih plinov, kar privede tudi do večjih težav.