Kateri predmeti povzročajo šolarjem največ težav?

Instrukcije elektrotehnike

Celotno trajanje šolskega leta zaznamujejo pritožbe učencev, da so preobremenjeni s šolskim delom. To se kaže tudi v povpraševanju po inštrukcijah, ki so pogosto izhod v sili za tiste, ki se sicer ne uspejo uspešno spopadati z učenjem. Iz podatkov o iskanih inštrukcijah lahko ugotovimo, kateri predmeti povzročajo šolarjem največ težav, posledično pa tudi, s katerimi vsebinami imajo inštruktorji največ dela.

Verjetno ni presenetljivo, da je največ povpraševanja po inštrukcijah naravoslovnih predmetov. Izstopata matematika in fizika, pogosto pa se iščejo tudi inštrukcije elektrotehnike in drugih strokovnih predmetov. Medtem ko matematika in fizika pokrivata večino izobraževalne vertikale, pridejo inštrukcije elektrotehnike v poštev le na višjih stopnjah, pri dijakih strokovnih srednjih šol in pri študentih. Inštrukcije družboslovnih predmetov niso toliko iskane, kar je razumljivo – v mnogih primerih so ti predmeti bolj prijazni do tistih, ki se želijo učiti sami, poleg tega pa so pri nekaterih predmetih poleg inštrukcij na voljo tudi alternativne oblike učenja, na primer tečaji. Inštrukcije elektrotehnike in drugih strokovnih predmetov zahtevajo uporabo različnih metod učenja, medtem ko recimo zgodovina in geografija omogočata bolj uspešno samostojno učenje po metodi, ki jo izbere učenec.

Inštrukcije elektrotehnike, matematike, fizike in drugih predmetov, ki pogosto povzročajo težave šolarjem, so v ponudbi v praktično vseh slovenskih mestih. Skladno s povpraševanjem raste tudi ponudba, s tem pa je na voljo tudi več usposobljenih inštruktorjev, ki prinašajo dobre rezultate. Za inštrukcije elektrotehnike in drugih strokovnih predmetov je še posebej pomembno, da ima inštruktor dovolj izkušenj in strokovnega znanja, zelo dobro je seveda, če je tudi sam opravil isto izobraževanje, za katerega ponuja inštrukcije.