Izobraževanje odraslih, dokončanje študija ali prehod na nova področja

B&B izobraževalni center za odrasle

Izobraževanje odraslih je priložnost za dokončanje študija ali pridobitev izobrazbe višje stopnje. Za izobraževanje odraslih ni nikoli prepozno. Vsi ob tem pomislimo na osebe stare med dvajset in trideset let. To so osebe, ki niso diplomirali ali je spremenjeni izobraževalni sistem spremenil vrednotenje njihove izobrazbe.

Vseživljenjski proces

Sodobno izobraževanje odraslih oseb bo v prihodnje vedno bolj izobraževanje odraslih znova. To pomeni, da se bodo odrasle osebe izobrazile za povsem nova področja. Najlažje si prehod na nova področja predstavljamo z prehodom na motorizirana vozila pred približno pol stoletja. Pred tem je bila v uporabi vprežna živina, kolesa so bila že luksuz, veliko ljudi je hodilo peš, vožnja z vlakom je bila redek privilegij. Prehod na motorizirana vozila se je zgodil z večjo dostopnostjo osebnih vozil. Vsak človek se je zato lahko peljal kamor je hotel ter si omogočil povsem nove dimenzije mobilnosti. S tem pa se je spremenilo praktično vse okrog nas. Kdor je takrat želel napredovati se je odločil za izobraževanje odraslih v poklicu mehanik ali drugih poklicih s področja popravil in vzdrževanja vozil, povečan avtomobilski promet je zahteval tudi števila druga nova znanja na drugi področjih. Podobno se večje ali manjše revolucionarne spremembe dogajajo tudi danes in se bodo tudi v prihodnosti. Pomembno je, da se za izobraževanje odraslih odločimo. Katero smer, področje in podobno bomo izbrali je odvisno od nas samih. Verjetno ni napak, če se odločimo za izobraževanje odraslih na področju, ki nas zanima ali veseli. Če je to področje, za katerega vlada povpraševanje toliko boljše. Tak primer sta logistika in inženir logistike. Za izobraževanje odraslih v tem primeru ne velja pravilo, da je modro počakati na prve izkušnje. Ljudje s prvimi izkušnjami so največkrat vodilni ter obvladujejo področje še lep čas v prihodnosti. Zato je odlična izbira za izobraževanje odraslih področje logistike, ki ga žene vizija prihodnosti.