Termoplasti za posebne namene

peek plastika

V svetu plastičnih mas si uveljavlja svoje mesto čedalje večje število polimerov za posebne namene. Že v začetkih raziskovanja sinteze, lastnosti in uporabe polimerov so znanstveniki z navdušenjem spremljali nekatere izkazane lastnosti teh novih materialov, ki jih prej še nikoli niso opazovali na obstoječih materialih. Tu lahko omenimo predvsem dobro trdnost in prožnost glede na težo (lahkost) materiala. Zaradi svoje strukture se med vsemi vrstami polimerov, kot so termoplasti (PEEK plastika, PE, PP, itd.) in duroplasti (bakelit, poliuretan) res najde širok nabor fizikalnih in kemičnih lastnosti, ki jih lahko s prilagajanjem molekulske strukture natančno spreminjamo.

Termoplasti so ena izmed najpogosteje zastopanih plastičnih mas na svetu. Ta skupina polimernih materialov ima uporabno lastnost; te materiale lahko po želji upogibamo ali kako drugače preoblikujemo s pomočjo toplote. Ko so segreti, se termoplasti namreč zmehčajo oziroma pridobijo nekoliko tekočinskih lastnosti. Zaradi vseh teh prednosti so zelo zaželeni pri proizvodnji kar najširše palete izdelkov in polizdelkov. Vzpostavitev tekoče linije za proizvodnjo oziroma oblikovanje te plastike je precej bolj enostavno kot za izdelke iz duroplastov, hkrati pa so termoplasti tudi mnogo bolj primerni za reciklažo in ponovno uporabo.

Slabost velike večine termoplastov je logična posledica njihove največje prednosti. Gre za toplotno neobstojnost v mehanskem smislu, torej zmehčanje materiala pri povišani temperaturi. Za posebne namene, kjer je zaželena možnost preoblikovanja materiala kot termoplast, a je hkrati potrebna boljša temperaturna obstojnost, so razvili več materialov, izmed katerih je najpomembnejši PEEK plastika. Ta material ima namreč temperaturno obstojnost do 250°C. PEEK plastika se stali šele pri 350°C, vendar pa je to temperatura, pri kateri je še vedno možno z relativno enostavnimi orodji oblikovati plastično maso. Poleg tega je PEEK plastika tudi izjemno trden material, odporen na ponavljajoče in ciklične obremenitve. Še dodaten bonus pa je biološka inertnost, kar pomeni, da ta plastika ne reagira z živimi tkivi.