Pogoste zagate pri ločitvi

Delitev premozenja

V nekaterih primerih je ločitev hiter postopek brez kakršnih koli komplikacij. Poznamo pa tudi primere, ko se postopek vleče dolga leta, pri tem pa terja veliko časa, denarja in potrpljenja. Če ločitev ne more biti sporazumna, je namreč edina smiselna rešitev ločitev s tožbo, ki prenese presojanje o sporu na sodišče, ključno vlogo pa prevzamejo odvetniki v Ljubljani oziroma drugih krajih. Pogosto je problematična delitev premoženja, prav tako se pogosto zaplete pri določanju skrbništva nad mladoletnim otrokom in plačevanju preživnine.

Delitev premoženja je v primeru ločitve pogosto stvar spora. Skupno premoženje zakoncev je treba namreč pošteno razdeliti tako, da sta zadovoljni obe stranki, kar pogosto ni mogoče, zato sledi tožba. V mnogih primerih je ugotavljanje skupnega premoženja in deljenje tega zelo zahteven proces, čeprav obstajajo posplošitve, ki naj bi to poenostavile – za skupno premoženje se na primer šteje premoženje, ki sta ga oba zakonca ustvarila z delom v času zakona. To se praviloma deli na pol, kar je lahko vzrok za spor v primeru, da sta zakonca služila različne zneske. Delitev premoženja se v takšnem primeru zaplete. Pomagajo lahko odvetniki v Ljubljani oziroma drugje, ki se specializirajo prav za tovrstne primere.

Odvetniki v Ljubljani so prav tako dobro seznanjeni z ločitvami, v katerih je predmet spora skrbništvo nad mladoletnimi otroki oziroma plačevanje preživnine. Tudi na tem področju se namreč pojavi kar nekaj ovir, ki lahko iz hitre in enostavne ločitve naredijo dolgotrajen postopek. Spet je najbolje poiskati pomoč strokovnjakov, ki bodo znali voditi stranko skozi postopke.