Ocena vrednosti podjetja predstavlja lahko oceno, ki izhaja iz tržne vrednosti določenega podjetja

Ocena vrednosti podjetja

Ocena vrednosti podjetja je postopek, ki nam na podlagi javno objavljene bilance ustvari prvo sliko o vrednosti določenega podjetja, tako da lahko na ta način ugotovimo njegovo knjigovodsko vrednost. Podjetje, ki nam pripravi oceno vrednosti določenega podjetja, uporabi metodo diskontiranih oziroma znižanih vrednosti donosov oziroma denarnih tokov.

Ocena vrednosti podjetja se deli na več faz. V prvi fazi je potrebno določiti predmet ocenjevanja vrednosti. Nato se določi kaj je točen namen tega ocenjevanja. V tretji fazi pa je potrebno določiti podlago vrednosti podjetja. Tukaj sta zelo pomembna dejavnika tržna in netržna vrednost. Podjetje, ki ga najamemo za ocenjevanje, mora prej določeno podjetje dobro spoznati, o njem pridobiti prave podatke in analizirati poslovanje družbe, trenutne gospodarske razmere in konkurenčno okolje.

Ocena vrednosti podjetja je postopek, za katerega se odločimo iz različnih razlogov. Te razloge delimo na transakcijske in netransakcijske. Podjetje lahko vrednotimo glede na njegove prihodke, lahko na podlagi tržne primerjave ali glede na sredstva podjetja.

Poslovno svetovanje nam prinese dodano vrednost našemu podjetju

Poslovno svetovanje opravljajo različni strokovnjaki, ki imajo različna znanja iz področja financ, uspešnosti, IT sistemov in nam omogočijo nadzor nad stroški, optimizacijo naših procesov, povečajo nam donosnost in podporo pri upravljanju tveganj.

Poslovno svetovanje je idealna podpora naročnikom, kadar si hočejo zagotoviti povečati vredost ali pa zmanjšati stroške. Velikokrati si podjetja želijo optimizacijo operativnih procesov, saj tako bolje poslujejo. Naloga poslovnih svetovalcev je tudi ta, da podjetju pomagajo preoblikovati ključne funkcije in da s svojimi preizkušenimi metodami za upravljane stroškov omogočajo hitre odgovore na določene spremenljive okoliščine.

Poslovno svetovanje je proces, ki ga ponudnik skrbno pripravi. Pomaga vam pri korporativni strategiji in pri komercialnem in tržnem pregledu. Lahko vam tudi svetujejo kako prepoznati in oblikovati dober delovni kader, ki bo optimalen za vašo organizacijo. Na koncu pa vam pomagajo tudi pri uspešnem poslovanju.